Tag: Aishwariya Rai Bachhan Thrashes NDTV against Modi